Sadece GRANITI Sitesinde Ara

 

Çalışma Prensiplerimiz

Sözleşmeye Dayalı Hizmet

Düzenlenecek sözleşmede esas olarak ;

- Taraflar ve tarafların karşılıklı sorumlulukları,
- Hizmet sözleşmesinin konusu, amacı ve sunulacak hizmetler,
- Tarafların yükümlülükleri, başlama ve bitiş tarihleri,
- Hizmet bedeli, ödeme planı ve ödeme koşulları, müeyyideler,
- Taraflar arasındaki ilişkiler ve gizlilik,
- Sorumluluk sınırları ve müeyyideler,
- Anlaşmazlık halinde uzlaşma makamları,
- Taraflarca sözleşmede yer alması birlikte uygun bulunan diğer hususlar, yer alır.

Hukuka aykırı konularda görüşme yapılmaz.Metodolojimiz

- Durum Tespiti ve Değerlendirme
- Çalışma Planlaması
- Mevcut Durumun-Yapının-Sistemin-Politikaların Analizi
- İdeal ve Uygun Yapının-Sistemin-Politikaların Tanımlanması
- Uygulama
- İzleme-Değerlendirme-Revizyon ve Öneri

Çalışma metodolojimiz; sunulan hizmetin niteliğine, her şirketin yapısına ve ihtiyaçlarına göre değişmekle birlikte, her bir aşamada birbirini tamamlayan altı temel perspektif üzerine kuruludur:

- Finansman Perspektifi : Hissedarlar ve hissedarların tatmini
- Üretim Perspektifi : Teknoloji geliştirme kabiliyeti ve üretim mükemmelliği vb
- Müşteri Perspektifi : Müşteri ve müşteri tatmini
- Kreditör Perspektifi : Kredi verenler, kredibilite ve kreditörlerin tatmini
- Yönetim Perspektifi : Çalışanlar ve çalışanların tatmini, organizasyona çok özneli, bilgici, uzlaşmacı ve akılcıl katılım
- Yaratma ve Öğretme Perspektifi :Organizasyonun mevcut değerlerini geliştirmesi, bilgi, yeni değerler ve katma değer yaratabilme kapasitesiFiyat Politikamız

Graniti Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliğin fiyat politikası; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın resmi tarifesi üzerine kuruludur.
Teklif sunulmadan sözleşme düzenlenmez, hizmet sözleşmesi düzenlenmeden işe başlanmaz

 

yukari

Copyright ©1997 - 2015 Graniti SMMM Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.